Księgowość

Księgowość

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży na potrzeby Vat
 • Naliczanie i przekazywanie zaliczek na Podatek dochodowy i Vat
 • Składanie deklaracji do ZUS i US
 • Naliczanie amortyzacji i środków trwałych
 • Rozliczenie WNT, WDT, ex port, import
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z wymogami MSR, MSSF oraz ustawy o rachunkowości
 • Przygotowywanie dokumentów dla biegłego rewidenta
 • Sprawozdania zamykające rok obrotowy dla zarządu najwcześniej na 15 lutego
Oprócz podstawowych zagadnień funkcjonowania księgowości proponujemy również usługi w zakresie analiz finansowych oraz usługi w zakresie Kadr i płac (cały obszar prowadzenia)
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Do 10 dokumentów + ZUS właściciela – 100 zł + Vat
 • Od 10 do 25 dokumentów + ZUS właściciela – 150 zł + Vat
 • Powyżej 25 do 50 dokumentów + ZUS właściciela – 300 zł + Vat
 • Powyżej 50 dokumentów stwka ustalana jest indywidualnie z klientem
 • Prowadzenie kadr oraz płac – 35 zł/1osoba
  • w cenie jest rozliczenie roczne PIT
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym
Oferujemy również usługi w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz spółek handlowych:
 1. Spółki prawa handlowego – 500 zł netto
 2. Działalności jedno osobowa – 250 zł netto

Nasze marki:

Facebook